กดเข้าสู่เว็บไซต์ UTQ E-Training
http://utqonline.com/
http://utqonline.in.th/
http://utqonline.net/

ดาวน์โหลด Internet Explorer 8 ได้ที่นี่
1.ในส่วน step2 เลือก windows ให้ตรงกับของท่านเช่น XP 32/64หรือ Vista32/64
2.คู่มือการติดตั้ง Internet Explorer 8 ทำตามขั้นตอนตั้งแต่ลำดับที่ 4
หมายเหตุ ขณะขั้นตอนการติดตั้งท่านจะต้องทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3.คู่มือการลงทะเบียนใช้งาน UTQ E-Training
4.กระดานสนทนา การแก้ปัญหาต่าง การใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ