PHP infoBoard v.4
www.pattani3.go.th
 
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2557

[ สมาชิก : กลุ่มส่งเสริม - 26 ธ.ค. 2556 - 16:34 ]

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

ขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการแจ้งการจัดงานวันเด็กของโรงเรียน มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2557 เพื่อจัดทำแผนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดงานวันเด็ก หรือประสานที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-1376303
 
  No Image กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริม
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ กลุ่มส่งเสริม ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
26 ธ.ค. 2556 - 16:34

Add?  Mail to webmaster@pattani3.go.th  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2557 หัวข้อรวม