PHP infoBoard v.4
www.pattani3.go.th
 
ตรวจสอบยอดเงินกู้ กยศ.ผ่านเว็บไซต์

[ สมาชิก : กลุ่มส่งเสริม - 25 พ.ย. 2008 - 13:32 ]
ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้จัดให้มีบริการตรวจสอบยอดเงินกู้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/ และเว็บไซต์บมจ.ธนาคารกรุงไทย http://www.studentloan.ktb.co.th/ ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดกู้เงินของตนได้ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการตรวจสอบ โดยขอให้โรงเรียนต่างๆ แจ้งประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนต่อไป


 
  No Image กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริม
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ กลุ่มส่งเสริม ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
25 พ.ย. 2008 - 13:32

Add?  Mail to webmaster@pattani3.go.th  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ตรวจสอบยอดเงินกู้ กยศ.ผ่านเว็บไซต์ หัวข้อรวม