PHP infoBoard v.4
www.pattani3.go.th
 
ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

[ สมาชิก : กลุ่มงานบุคคล - 8 ต.ค. 2008 - 15:58 ]

ตามที่หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต 3  ที่ ศธ 04219/3216  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551  ให้พนักงานราชการทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552  นั้น  เปลี่ยนเป็นทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551  ถึงวันที่  30 กันยายน  2555 
 
  No Image กลุ่มงาน : กลุ่มงานบุคคล
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ กลุ่มงานบุคคล ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
8 ต.ค. 2008 - 15:58

Add?  Mail to webmaster@pattani3.go.th  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง หัวข้อรวม