ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 »

ต้อนรับ ผอ.มะวี อารง รร.บ้านลานช้าง


เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2553 เวลาประมาณ 10.00 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รอง ผอ.สพท.ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจากนายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพท.ปัตตานี เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนายมะวี อารง ผอ.รร.บ้านลานช้าง ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี สังกัด สพท.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านลานช้าง    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  27-05-2010

สพท.ปัตตานี เขต 3 จัดปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา "ภูมิทายาท"


เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2553 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รอง ผอ.สพท.ปัตตานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" แก่นักเรียนในสังกัด โดยมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมและให้ความสำคัญเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมรัตนภักดี สพท.ปัตตานี เขต 3    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  27-05-2010

โครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รอง.ผอ.สพท.ปัตตานี 3 เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ ของสพท.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 26 พค. 53 ณ ห้องประชุมจงรักษ์ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" การสัมมนาดังกล่าวนักเรียนในสังกัดได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักกา    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  31-05-2010

มอบทุนการศึกษานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 นายสมาน บุญนรานันท์ รอง.ผอ.สพท.ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพท.ปัตตานี เขต 3 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้(โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน) การได้รับทุนดังกล่าวสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  20-05-2010

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 6 เร่งรัดพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 53


วันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 6 เร่งรัดพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากคณะกรรมการติดตามจากส่วนกลางและคณะกรรมจากเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีมงานผู้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ 6 ของเขตพื้นที่ 3 ได้ให้ข้อมูลต่อคณะติดตามเต็มกำลัง    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  20-05-2010
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 »

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งคล้า  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  94190  โทร 0 7345 2100 - 2  Fax. 0 7345 2099
พัฒนาระบบและออกแบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ email : webmaster [@] pattani3.go.th | เว็บไซต์ : www.pattani3.go.th