ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »

การประชุมตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาระเบียบการวัดและประเมินผล


วันนี้ 5 สค.53 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายสมาน บุญนรานันท์ รอง.ผอ.สพท.ปน 3 เป็นประธานพิธีเปิดและให้ความรู้แก่ครูในสังกัด สพท.ปน 3 ในการประชุมตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาระเบียบการวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2553    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  05-08-2010

กีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ


เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2553 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 นำทีมบุคลากรเขต 3 ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 11 สพท.ใต้ ซึ่งจัดณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 11 เขต ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ด้วยการแข่งขันกีฬา การแข่งขันครั้งนี้ สพท.ปัตตานี 3 ได้เฮ เพราะได้ 3 ถ้วยรางวัล    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  05-08-2010

ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้รอง ผอ.สพท.ปน 3 คือนายสมาน บุญนรานันท์ และนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน ร่วมเป็นเกียรติและกำลังใจในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 ซึ่งมีท่านนายอำเภอสายบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น อย่างดียิ่ง    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  04-08-2010

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานศึกษาเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปี 2553


วันนี้(28กค.53)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ ช่วยชม รอง.ผอ.สพท.ปน 3 เป็นประธานในการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานศึกษาเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปี 2553 ของ สพท.ปน 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการจำแนกสถานะสถานศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน รวม 89 คน ซึ่งผลจากโครงการนี    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  28-07-2010

การประชุมปฏิบัติการพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยปี 2553


วันนี้(28กค.53) นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี 2553 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฏาคม 2553 ณ ห้องประชุมรัตนภักดี สพท.ปัตตานี เขต 3    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  28-07-2010
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งคล้า  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  94190  โทร 0 7345 2100 - 2  Fax. 0 7345 2099
พัฒนาระบบและออกแบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ email : webmaster [@] pattani3.go.th | เว็บไซต์ : www.pattani3.go.th