ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 »

ร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (UNDO)


นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและผู้รับบำนาญในสังกัด เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2557 เพื่อให้สิทธ์แก่ข้าราชการสามารถกลับไปเลือกใช้สิทธิ์แก่ข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเป็นสมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์เลือกลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข. หรือที    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  26-12-2014

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ


วันนี้ (25 ธ.ค. 2557) นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่7/2557 เพื่อรับนโยบายจากนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. และร่วมหารือข้อราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน ประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้าใจในด้านนโยบาย และนำนโยบายไปส    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  25-12-2014

ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน “ในหลวง” แก่ผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.สายบุรี


ช่วงบ่ายวันนี้ (23 ธ.ค. 2557) นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สายบุรี มีประชาชนจำนวนประมาณ 1,000 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเบื้องต้น โดยท่านกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  23-12-2014

ร่วมคัดเลือกบุคลากรลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเหรียญสดุดี 2556


วันนี้ (23 ธ.ค. 2557) ในช่วงเช้า ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 1 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางลูกเสือ เพื่อขอรับพระราชทานเหรียญสดุดี ประจำปี 2556 (เครือข่าย ปชส./ภาพ มนทิชา/ข่าว)

   ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  23-12-2014

อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)


วันนี้ (12 ธ.ค. 2557) นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ในด้านงานสารบรรณ และงานครุภัณฑ์และวัสดุ เพื่อบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ท    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  12-12-2014

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 »

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งคล้า  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  94190  โทร 0 7345 2100 - 2  Fax. 0 7345 2099
พัฒนาระบบและออกแบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ email : webmaster [@] pattani3.go.th | เว็บไซต์ : www.pattani3.go.th