ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 »

ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาภูมิทายาท 2558


เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2558 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" ปีการศึกษา 2558 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การใช้จ่ายเงินทุนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด" ซึ่งโครงการทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" เป็นโครงการที่ สพฐ. ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้นักเรียนในครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิ    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  22-09-2015

เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบฯ


นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายเชาวลิต เพ็ชรหวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 นางสุวาริน สุขหนูแดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนบ้านและที่ทำงานของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังห    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  21-09-2015

ร่วมสัมมนาวิชาการ "การศึกษาพื้นฐานกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ


นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "การศึกษาพื้นฐานกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ" ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. 2558 ซึ่ง สพฐ. ร่วมกับสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาพื้นฐานกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ" งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 และการประชุมผู้อำนวยการ สพท.ทั    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  08-09-2015

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558


วันนี้ (6 ส.ค. 2558) นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 นำโดยนายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานกรรมการติดตามฯ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กพฐ. นายเสริมสุข สุวรรณกิจ กรรมการติดตาม อดีต รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 นางสดใส นิยมจันทร์ นักวิชาก    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  06-08-2015

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมทุกแห่งใน จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 โรง คือ บ้านตะโละไกรทอง บ้านโลทู และบ้านน้ำดำ ระหว่างวันที่ 30-31    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  02-08-2015

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 »

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งคล้า  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  94190  โทร 0 7345 2100 - 2  Fax. 0 7345 2099
พัฒนาระบบและออกแบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ email : webmaster [@] pattani3.go.th | เว็บไซต์ : www.pattani3.go.th